We beginnen met een oriënterende sessie van een uur om kennis te maken. In dit gesprek stellen we jouw coachvraag en/of doel vast en bespreken we wat coaching voor jou kan betekenen en heel belangrijk we kijken of het klikt. Daarna bepaal je of je verder wilt gaan met een coachtraject.

Wanneer je besluit een coachtraject te starten, dan maken we een schatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn om het door jou bepaalde doel te bereiken en plannen dit aantal alvast in. Dit is om de continuïteit te waarborgen.

De lengte van het coachtraject is afhankelijk van vraagstelling en/of behoefte. In sommige gevallen zijn twee tot vier sessies voldoende, maar meestal gaan we uit van een gemiddelde van zo’n zes tot acht gesprekken. Dit aantal kan natuurlijk altijd worden bijgesteld. Vervolgens sluiten we het coachtraject af met een evaluatiegesprek. Wat de basis dient voor het nazorgtraject. 

Het nazorgtraject houdt in dat ik verspreid over één jaar nog 3 keer, telefonisch en/of via Skype, contact met je zal opnemen. 


Het doel van een coachtraject is dat de behaalde resultaten blijvend zijn. Door het nazorgtraject is de kans nog kleiner dat je terug valt in oud gedrag.  

De sessies duren 75 minuten en vinden doorgaans 1x per 2 weken plaats in mijn praktijkruimte aan huis. Tijdens de sessies gaan we in gesprek, stel ik je vragen, geef ik je soms ook opdrachten en zal ik je hierbij begeleiden om tot nieuwe inzichten te komen. In de meeste gevallen krijg je ook huiswerkopdrachten mee.

Mijn sessies zijn gericht op vertrouwen en respect naar elkaar en ik creëer graag een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Ik werk met verschillende methodes en ik stem mijn sessies af op de persoon.

Dit alles doe ik door open, eerlijk, daadkrachtig en met veel enthousiasme te werk te gaan en jouw persoonlijke ontwikkeling hierin voorop te zetten. Ik zal je ook op verschillende manieren een spiegel voorhouden, met als doel jezelf inzicht te laten krijgen in jouw overtuigingen, emoties en gedrag.

Vervolgens gaan we samen op zoek naar de voor JOU beste manier om hiermee om te gaan in welke situatie dan ook. Mijn streven is niet om je oplossingen of antwoorden aan te reiken, maar je te leiden naar jouw eigen inzichten en oplossingen.

Naast het coachen in mijn coachruimte aan huis bied ik ook coaching aan via Skype, voor mensen die slecht ter been zijn of niet in de buurt wonen. Via Skype heb je elkaar virtueel in beeld, is er geen reistijd en blijf je in je eigen vertrouwde omgeving. Ook dit is een uitstekende methode bij het begeleiden van het persoonlijke ontwikkelingsproces. Een fijne manier om een grotere groep mensen te bedienen aangezien geografische en lichamelijke restricties wegvallen.