Coaching voor werknemers

Het is geen geheim, dat door alle bezuinigingen en reorganisaties de druk op medewerkers behoorlijk is verhoogd. Niet iedereen kan hier goed mee omgaan.

De laatste jaren is er dan ook een duidelijke toename van het aantal stress- en burn-out klachten, met als gevolg dat het ziekteverzuimpercentage stijgt. Komt men eenmaal met een burn-out thuis te zitten, gaat het al snel over een aantal maanden in plaats van een paar dagen. Juist hierom is het belangrijk om in een vroeg stadium actie te ondernemen en dit tegen te gaan.

Voordat een werknemer uitvalt, heeft men in de werksituatie al te maken met de klachten van chronische stress en de gevolgen hiervan. Men kan zich slechter concentreren, het werk niet goed managen en verliest vaak het overzicht. Daardoor kan de betreffende werknemer minder goed, minder snel en minder effectief het werk uitvoeren.


Een coachtraject is een ideaal hulpmiddel om een burn-out te voorkomen of om er vanaf te komen. want ook als men al thuis zit als gevolg van een burn-out, zorgt begeleiding via coaching ervoor dat de terugkeer naar het arbeidsproces wordt versneld.

De werkwijze die ik hanteer heet ‘Doelgericht coachen’. Aan het begin van het coachtraject wordt met de werknemer (eventueel ook samen met de leidinggevende) een doel vastgesteld. Aan het eind van het traject is dit doel gerealiseerd of in zoverre gehaald dat de werknemer de handvatten en het vertrouwen heeft om zelf de laatste stap naar het doel te kunnen nemen. 

Ik werk allereerst aan het verlagen van het stressniveau, waardoor de werknemer weer meer energie zal krijgen. Daarnaast bespreken we waardoor de stressklachten zijn ontstaan en weten we welk thema in het coachtraject terug moet komen. Zoals beter de eigen grenzen leren aangeven, een juiste balans tussen werk en privé creëren en/of het werk beter leren organiseren en managen.

Via deze vorm van begeleiding gaat een werknemer weer met plezier aan het werk, kan hij/zij het werk weer effectief uitvoeren, voelt zich meer betrokken bij het werk en de organisatie en is beter in staat in te springen op toekomstige veranderingen. Door coaching in te zetten als hulpmiddel, wordt ook nog eens een lager ziekteverzuim gerealiseerd!

De coachsessies vinden bij voorkeur plaats in mijn praktijkruimte aan huis, alleen een eerste kennismakingsgesprek waar mogelijk de leidinggevende ook bij aanwezig zal zijn, zal op het bedrijf kunnen plaatsvinden.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een nadere toelichting over wat Zolo Coaching voor jouw bedrijf/organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via de mail of bel mij voor een vrijblijvend gesprek. De gegevens kan je vinden bij contact.