Tarieven particulieren

Kennismakingssessie: duur 30 tot 60 minuten                                                                                         GRATIS 

Individuele coachsessie in mijn praktijkruimte aan huis: duur 60 minuten                                       € 75,00 incl. BTW(21%)             Individuele coachsessie in mijn praktijkruimte aan huis: duur 75 minuten                                       € 93,50 incl. BTW(21%)                   Individuele coachsessie via Skype: duur 75 minuten                                                                             € 89,50 incl. BTW(21%)                                

Eventueel mail contact tijdens het coachtraject is inbegrepen in de tarieven.

Mocht je de afspraak willen afzeggen of verzetten, dan kan dat uiteraard. Indien je dit binnen 24 uur voor de afspraak doet, ben ik helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen. Ik hoop op je begrip hiervoor.

Na de coachsessie stuur ik je de factuur via de mail, deze dient dan binnen een week na de factuurdatum te worden betaald. 

Tarieven bedrijven

Zolo Coaching streeft ernaar een balans te vinden tussen wensen, doelen, haalbaarheid en betaalbaarheid. Het totaalbedrag van het begeleidingstraject is afhankelijk van de wens(en). 

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek, waarin u geadviseerd wordt omtrent de vorm van begeleiding. Wanneer u interesse heeft, ontvangt u een helder inhoudelijk voorstel voor het begeleidingstraject en een daarbij passend tarief.

Vergoedingsmogelijkheden

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

  • Via de werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker en mag dit ook voor coachtrajecten worden gebruikt. Ook hebben sommige werknemers hiernaast nog een peroonlijk loopbaan ontwikkelingsbudget en mag dit budget ook worden gebruikt om een coachtraject te volgen. Je kan hiervoor informeren bij je manager of bij personeelszaken.                                                                                                                                                                                
  • Via de Arbo-dienst van je bedrijf: Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.                                                                                                                                                            
  •  Via de belastingdienst: Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kan je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

  • Via het UWV: Heb je een WW- ,arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB uitkering, dan kan je in bepaalde gevallen een re-integratieovereenkomst aanvragen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Ga bij je arbeidsdeskundige, re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.

Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je werkgever, bedrijfsarts, belastingadviseur,  de belastingdienst, arbodienst of UWV over de vergoedingsmogelijkheden.

De Zaanse Cadeaubon

Zolo Coaching accepteert de Zaanse Cadeaubon. Met deze cadeaubon kunt u een coachsessie, of een gedeelte daarvan, betalen. Als u bij de betaling gebruik maakt van de Zaanse Cadeaubon, is het misschien niet mogelijk de factuur vergoed te krijgen via bovenstaande wegen. Informeer hiervoor bij desbetreffende werkgever of instantie. Kijk voor meer informatie over de Zaanse Cadeaubon op www.zaansecadeaubon.nl.